DANH MỤC

Đà Nẵng - TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG 5N4Đ

 • Khởi hành: Đà Nẵng
 • Thời gian: Thứ 3 hàng tuần 2019
11.990.000 ₫ /người
Xem chi tiết

Đà Nẵng - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 6N5Đ

 • Khởi hành: Đà Nẵng
 • Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
16.590.000 ₫ /người
Xem chi tiết

Đà Nẵng - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5N4Đ

 • Khởi hành: Đà Nẵng
 • Thời gian: 5N4Đ
12.890.000 ₫ /người
Xem chi tiết

ĐÀ NẴNG -Phượng Hoàng Cổ Trấn – Trương Gia Giới – Đồng Nhân 6N5Đ

 • Khởi hành: ĐÀ NẴNG
 • Thời gian: 6 NGÀY 5 ĐÊM
13.666.000 ₫ /người
Xem chi tiết

Hà Nội - BẮC KINH – THIÊN AN MÔN – TỬ CẤM THÀNH– THIÊN ĐÀN VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH 4N3Đ

 • Khởi hành: Hà Nội
 • Thời gian: 4N3Đ (thứ 5 hàng tuần )
7.990.000 ₫ /người
Xem chi tiết

Hà Nội - Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang (6N5Đ)

 • Khởi hành: Hà Nội
 • Thời gian: 6 Ngày 5 đêm
12.490.000 ₫ /người
Xem chi tiết

Hà Nội - Bắc Kinh - Tử Cấm Thành - Vạn Lý Trường Thành

 • Khởi hành: Hà Nội
 • Thời gian: Thứ 5 hàng tuần - 4N3Đ
7.990.000 ₫ /người
Xem chi tiết

Hà Nội - Nam Ninh - Lệ Giang - Núi Tuyết Ngọc - Khe Hổ Nhảy - Shangrila 6N5Đ

 • Khởi hành: Hà Nội
 • Thời gian: Tháng 10.11.12/2018 - 6 Ngày 5 đêm
16.690.000 ₫ /người
Xem chi tiết

Hà Nội - Thượng Hải - Bắc Kinh - Hà Nội - 5 Ngày 4 đêm

 • Khởi hành: Hà Nội
 • Thời gian: 5 Ngày 4 đêm
13.500.000 ₫ /người
Xem chi tiết

Hà Nội - Nam Ninh - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5N4Đ

 • Khởi hành: Hà Nội
 • Thời gian: Thứ 2 hàng tuần - 5 Ngày 4 Đêm
12.390.000 ₫ /người
Xem chi tiết

Hà Nội - Thượng Hải - Tô Châu - Hàng Châu - Bắc Kinh 7N6Đ

 • Khởi hành: Hà Nội
 • Thời gian: Thời gian 7 ngày 6 đêm
15.990.000 ₫ /người
Xem chi tiết