DANH MỤC

HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU – VÔ TÍCH – THƯỢNG HẢI – Ô TRẤN

 • Khởi hành: Đà Nẵng
 • Thời gian: 5 ngày 4 đêm
9.990.000 ₫ /người
Xem chi tiết

THIÊN ĐƯỜNG HẠ GIỚI : NỮ NHI THÀNH – THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU 6N5Đ

 • Khởi hành: Đà Nẵng
 • Thời gian: 6N5Đ
13.990.000 ₫ /người
Xem chi tiết

ĐÀ NẴNG - BẮC KINH - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI 7N6Đ

 • Khởi hành: TỪ ĐÀ NẴNG
 • Thời gian:
15.600.000 ₫ /người
Xem chi tiết

Hà Nội - Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang (6N5Đ)

 • Khởi hành: Hà Nội
 • Thời gian: 6 Ngày 5 đêm
12.490.000 ₫ /người
Xem chi tiết

Hà Nội - Bắc Kinh - Tử Cấm Thành - Vạn Lý Trường Thành

 • Khởi hành: Hà Nội
 • Thời gian: Thứ 5 hàng tuần - 4N3Đ
7.990.000 ₫ /người
Xem chi tiết

Hà Nội - Nam Ninh - Lệ Giang - Núi Tuyết Ngọc - Khe Hổ Nhảy - Shangrila 6N5Đ

 • Khởi hành: Hà Nội
 • Thời gian: Tháng 10.11.12/2018 - 6 Ngày 5 đêm
16.690.000 ₫ /người
Xem chi tiết

Hà Nội - Nam Ninh - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5N4Đ

 • Khởi hành: Hà Nội
 • Thời gian: Thứ 2 hàng tuần - 5 Ngày 4 Đêm
12.390.000 ₫ /người
Xem chi tiết