DANH MỤC

Mùng 1 Tết Cao Hùng - Đài Trung- Đài Bắc 2020

  • Khởi hành: Đà Nẵng
  • Thời gian: 5N4Đ
11.990.000 ₫ /người
Xem chi tiết

ĐÀ NẴNG - ĐÀI TRUNG- ĐÀI BẮC - CAO HÙNG - ĐÀI TRUNG 5N4D 2019

  • Khởi hành: ĐÀ NẴNG
  • Thời gian: 5N4Đ
9.500.000 ₫ /người
Xem chi tiết

Hà Nội - Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng 2019

  • Khởi hành: Hà Nội
  • Thời gian: 4 Ngày 5 đêm
12.990.000 ₫ /người
Xem chi tiết

Hà Nội - Đài Trung - Nam Đầu - Cao Hùng 5N4Đ

  • Khởi hành: Hà Nội
  • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
11.990.000 ₫ /người
Xem chi tiết

Hà Nội - Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng bay VietJet

  • Khởi hành: Hà Nội
  • Thời gian: Thứ 4 hàng tuần
9.990.000 ₫ /người
Xem chi tiết