Khách Sạn NALOD

Địa chỉ:

1.990.000 ₫ 1.450.000 ₫ /đêm

Khách Sạn Grant Đà Nẵng

Địa chỉ: 13 - 15 - 17 Duong Dinh Nghe, Phuoc My, Son Tra, Da Nang

1.050.000 ₫ 950.000 ₫ /đêm

Khách sạn Paracel - Đà Nẵng

Địa chỉ: 204 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng

1.450.000 ₫ 1.250.000 ₫ /đêm

Khách sạn Sông Công - Đà Nẵng

Địa chỉ:

650.000 ₫ 550.000 ₫ /đêm

Khách sạn Lê Hoàng Beach - Đà Nẵng

Địa chỉ: Lô 23 B4-1 Võ Nguyên Giáp, Biển Mỹ Khê, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

1.300.000 ₫ 1.100.000 ₫ /đêm

Khách sạn Minh Toàn Galaxy - Đà Nẵng

Địa chỉ: 306, 2/9 Street, Hai Chau District, Danang City, Vietnam

1.700.000 ₫ 1.500.000 ₫ /đêm