Khách sạn Happy Light - Nha Trang

Địa chỉ:

1.290.000 ₫ 990.000 ₫ /đêm

Khách sạn Nam Hùng - Nha Trang

Địa chỉ: 18 Biệt Thự, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

900.000 ₫ 800.000 ₫ /đêm