Đà Nẵng - Côn Đảo 3N2Đ

  • Khởi hành: Đà Nẵng
  • Ngày khởi hành: 26/11/2020, 03/12/2020, 10/12/2020, 17/12/2020, 24/12/2020, 07/01/2021, 14/01/2021, 21/01/2021, 28/01/2021, 11/03/2021, 18/03/2021, 23/03/2021
  • Thời gian: 3 ngày 2 đêm
  • Phương tiện: Máy bay & ô tô

4.990.000 ₫ /người

Thông tin liên lạc

Người lớn sinh từ : 27/01/1948 đến 27/01/2006 - Trẻ em sinh từ : 28/01/2006 đến 27/01/2013 - Trẻ nhỏ sinh từ : 28/01/2013 đến 27/01/2016 - Em bé sinh từ : 28/01/2016 đến 21/01/2018

Tổng chi phí: {{priceTotal | number:0}} ₫