Hà Nội - Phú Quốc 4N3Đ

  • Khởi hành: Hà Nội
  • Ngày khởi hành: 07/10/2020, 14/10/2020, 16/10/2020, 21/10/2020, 28/10/2020, 30/10/2020, 04/11/2020, 11/11/2020, 18/11/2020, 25/11/2020, 02/12/2020, 09/12/2020, 16/12/2020, 23/12/2020
  • Thời gian: 4 ngày 3 đêm
  • Phương tiện: Máy bay & ô tô

5.590.000 ₫ /người

Thông tin liên lạc

Người lớn sinh từ : 27/01/1948 đến 27/01/2006 - Trẻ em sinh từ : 28/01/2006 đến 27/01/2013 - Trẻ nhỏ sinh từ : 28/01/2013 đến 27/01/2016 - Em bé sinh từ : 28/01/2016 đến 21/01/2018

Tổng chi phí: {{priceTotal | number:0}} ₫