PHÁP - THỤY SĨ - Ý 10N9Đ

  • Khởi hành: Hồ Chí Minh
  • Ngày khởi hành:
  • Thời gian: 10N9Đ
  • Phương tiện: Hàng không: 5* Tukish Airlines

53.900.000 ₫

52.900.000 ₫ /người

Thông tin liên lạc

Người lớn sinh từ : 27/01/1948 đến 27/01/2006 - Trẻ em sinh từ : 28/01/2006 đến 27/01/2013 - Trẻ nhỏ sinh từ : 28/01/2013 đến 27/01/2016 - Em bé sinh từ : 28/01/2016 đến 21/01/2018

Tổng chi phí: {{priceTotal | number:0}} ₫