Hà Nội - DuBai 6N5Đ

  • Khởi hành: Hà Nội
  • Ngày khởi hành:
  • Thời gian: Tháng 10,11,12/2018 - 6 Ngày 5 đêm
  • Phương tiện: Máy bay - Hàng không 5* Emirates Airway

24.500.000 ₫ /người

Thông tin liên lạc

Người lớn sinh từ : 27/01/1948 đến 27/01/2006 - Trẻ em sinh từ : 28/01/2006 đến 27/01/2013 - Trẻ nhỏ sinh từ : 28/01/2013 đến 27/01/2016 - Em bé sinh từ : 28/01/2016 đến 21/01/2018

Tổng chi phí: {{priceTotal | number:0}} ₫