HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU – VÔ TÍCH – THƯỢNG HẢI – Ô TRẤN

  • Khởi hành: Đà Nẵng
  • Ngày khởi hành: 02/12/2019, 16/12/2019
  • Thời gian: 5 ngày 4 đêm
  • Phương tiện: Máy Bay - Viet Jet Airlines

10.990.000 ₫

9.990.000 ₫ /người

Thông tin liên lạc

Người lớn sinh từ : 27/01/1948 đến 27/01/2006 - Trẻ em sinh từ : 28/01/2006 đến 27/01/2013 - Trẻ nhỏ sinh từ : 28/01/2013 đến 27/01/2016 - Em bé sinh từ : 28/01/2016 đến 21/01/2018

Tổng chi phí: {{priceTotal | number:0}} ₫